Re: good morning from NY


Posted by tinh ..76..244.248 on Nov 22, 2019 at 09:23:16:

In Reply to: Re: good morning from NY posted by DG on Nov 22, 2019 at 09:17:16:

nhà vc in law bn FL chơi khg v, họ t̉ chức mang tíng là Family reunion mà mời thm bn sui gia hờ của họ là chính, chưa cưới nhưng đã mời từ 2 năm nay, đám đó toàn lawyers có hãng ring giàu lắm, nhưng họ là mỹ, và ng sui tương lai kia d̃n bà vợ nhỏ là người m̃u theo, th́y chướng v cùng eheheheheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]