Re: to G


Posted by tinh ..76..244.248 on Sep 13, 2020 at 07:30:37:

In Reply to: Re: to G posted by TOI on Sep 13, 2020 at 06:42:56:

ừa ở đu lm g cũng được miễn lm you vui v khoẻ mạnh v khg lm phiền ai. Mấy b d you coi vậy m hn cuối đời vớt được thằng chu ở cng mấy bả. Họ vui l ci chắc vừa c chu hủ hỉ vừa c người phụ việc. Bởi đu cần đẻ con. Chu cũng như con. Số c độc th con cả lố cũng bằng thừa hihii. Ăn thua khi mnh đẻ n ra mnh đối với n như thế no nữa ihihiiiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]