cao


Posted by My ..198..223.51 on Sep 07, 2018 at 09:20:50:

Cho hỏi co chuyện ny x ... Tất cả bạn b của M ở vn, từ nam ch bắc, đều ni by giờ Tu cộng trn v đầy ở vn ... mấy thnh phố lớn như H nội, Saigon th t nhưng vng cao nguyn, vng biển, n trn v đầy ...

Vy m c bạn ở Canada mới về vn cũng đi tours từ nam ch bắc th cổ ni chả thấy tu đu hết ... chỉ c vịnh hạ Long c du khch Tu nhieu cht xu thi

Cao th thấy sao ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]