Re: banh


Posted by Q ..23..67.78 on May 16, 2020 at 16:02:14:

In Reply to: Re: banh posted by DG on May 16, 2020 at 15:35:54:

tụi teen bây giờ có dating app đó
llo cho người khác thôi chứ ḿnh th́ chẳng có hứng thú dating
vậy mà 50 cứ gọi hoài, sáng nay giả đ̣ gọi hỏi:mua rau muốn ở đâu
what the heckMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]