Re: to G


Posted by TOI ..27..25.121 on Sep 13, 2020 at 06:42:56:

In Reply to: Re: to G posted by tinh on Sep 13, 2020 at 06:34:43:

đng VN nhiễm hơn canada, ..mnh đu c đi ra ngoi nhiều v khi đi ra ngoi th mnh đeo khẩu trang ...v ở gần khu chợ, ton dn đen, nn khng những nhiễm nặng m cn dơ bẩn, hi thi, nng nực ..khi ba xua ...v cức đi của m con cn hoang ỉa tứ tung ...tuy nhin mnh ho đồng, nn ngồi qun cc ăn tự nhin ...

mnh chỉ tập thể dục ở nh, v nh c 4 tầng cao (nn nhớ trần nh ở VN xy năm xưa l 12 ft, chứ khng c 8 or 9 ft như bn ny), mnh đi ln xuống ngy 2 đợt, mỗi đợt khoảng 20 mins, nn cơ thể mnh cảm thấy khoẻ v khng như bn Đin, mnh t lm việc hơn, nn sức khoẻ mnh cảm thấy rất tốt ...khng giống như 1/2 năm trước đy khi COVID mới xuất hiện, họ lockdown rồi mnh khng c tập thể dục, chỉ nằm ở nh rồi lm việc nn đm ra bịnh vertito ..lc đ n quay th thảm lắm ...nhớ lại giờ vẫn shợ ...hiihihMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]