mưa


Posted by DG ..38..236.146 on Mar 13, 2018 at 09:02:04:

khong mưa th́ hạn hán, cúp nuóc .... mưa th́ đụng xe ́ xèo ..... sa'ng nay tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa .... né đụng ra freeway 101, tuỏng sao inside street cũng kẹt tá lả, c̣n bị vụ đèn đỏ hư làm kẹt hơn ...... 1hr and 20 minutes mới ḅ đuọc tới ha~ng .....

nghĩ ... mưa có ǵ mà ghê gớm mà hễ mưa là đụng xe ....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]