Re: anh :z ::)


Posted by Lz ..107..108.23 on Mar 08, 2019 at 14:42:40:

In Reply to: anh :z ::) posted by mmnh on Mar 08, 2019 at 14:26:38:

Khng r bc đang ni ai v trong ny nick Z (1 chữ) l bc CP :) Nhưng v c bc ch ở trong nn chắc l về cu đố kia? Nếu vậy cu trả lời của bc ch đng rồi, bầy kiến sẽ mất nhiều nhất 3 mins để rơi hết xuống đất :)

Vậy bc nợ bc ch một ci g đ. Nợ ci g th hai bc thỏa thuận với nhau :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]