Gi cả, ăn uống km ...


Posted by ch ..67..172.4 on Jan 08, 2019 at 17:19:28:

Hm nay tớ xơi một cục thịt b ăn với khoai ty vo lc trưa . Đến giờ ci bụng vẫn cn no chả muốn ăn g . Chắc nhịn đến trưa mai mới nhấm nhp nổi ci g đ .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]