Re: IMMK cách chào !


Posted by honhoang ..144..52.21 on Jul 22, 2019 at 14:54:26:

In Reply to: IMMK cách chào ! posted by Bờm on Jul 22, 2019 at 10:43:07:

vụ này tui xin loi B truo*'c..tui ba^'t dong ư kien voi Bờm ...MMA là "1 mon vơ (mixed)" neutralize doi Phuong hieu nghiem nhat!! no' lay tinh hoa cua may mon phai kha'c, va muc dich chinh la neutralize doi Phuong 1 cach ro~ ra`ng (submission, TKO)!!
dung nham lan giua neutralize doi Phuong 1 cach hieu nghiem và quan niem voi tinh than vo si~ dao...tui chỉ dánh khi tu*. ve^. tho^i!!!! chu khong da'nh da~ man voi nguoi kha'c!

do' la` y chi'nh tui khong do^`ng y' voi B, co' khi vi` nghi~ va^y (tinh than vo~ si~ dao.) nen nhung mon vo~ kha'c khong hieu nghiem bang a good MMA fighter cha*ng ? Vi` muc dich chinh cua ho. la` da'nh cho de^'n khi ho. neutralize duoc doi Phuong hoa`n toa`n!

info nay noi' choi cho vui thoi, tay na`y to lon (nhu flores thach dau nhung nguoi vo su nho? be' VN) thach dau voi nhung vo su du moi mon phai ben tau:

tử dông hieu MMA dă hạ bao nhieu (rat nhie^u it nhat 6 hay 7 nguoi) mon pha'i vo~ dao. kha'c nhau ben tau ...nguoi duy nhat he thua là 1 tay muai thai fighter (co' the noi' la` MMA fighter luo^n vi` he thuong dai rat nhieu lan roi)!! not coincidence: that guy is as big and somewhat taller than tu dong hieu!! anyway..have a good day B!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]