Re: Khó hiểu


Posted by Lz ..207..61.9 on Nov 25, 2019 at 09:41:53:

In Reply to: Re: Khó hiểu posted by KT on Nov 25, 2019 at 09:26:28:

Nếu bác ko thể đưa ví dụ th́ chắc là cô ấy thích bác rồi :)

Cũng khó nghĩ quá nhỉ, thân trai 5-7 bến nước biết ghé vào đâu :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]