tâm sự về tiền


Posted by Q ..192..191.10 on Jul 22, 2019 at 13:29:53:

ḿnh th́ chỉ c̣n 100k+ cash hanging around thôi à, c̣n lại đă mua stock, hoặc in investment porfolio hết rồi
ḿnh đang suy nghĨ không bếit nên cho vào high yield saving (2%+), hay cho vào vanguard mua conservative index fund
sang suy nghĩ mà chưa quyết đinh được
100k dể vậy không make được money uổng quá
bỏ vào savings dù sao 1 năm được - after tax- tiền trả data plan cho con
nhưng ḿnh khôgn cần số tiền này liền, nếu có cần là lỡ ḿnh có mệnh hệ ǵ đủ cho con trả tiền rent 3 năm đến khi chúng nó vào đại họcMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]