Re: đi, no


Posted by DG ..71..169.34 on Jun 30, 2020 at 15:42:42:

In Reply to: Re: đi, no posted by KT on Jun 30, 2020 at 15:34:31:

bộ tiu ha khng tốt nn ăn no l hay đi thăm bc :)))
bạn chọc: chưa kịp hấp thụ thức ăn vo ngui th đ thải ra, cho nn tung khng thể no mập th l đuọc :)

hồi xưa lm hng kia c nhiều Vietnam lm chung group, đi lunch vui lắm, ăn xong m anh cn rủ gh Lee Sandwich mua c ph hoặc juice uống DG th hối về v sau khi ăn lunch l phải chạy restroom hahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]