Re: dinner xong xui


Posted by :{ ) ..73..167.189 on Jun 19, 2019 at 19:30:45:

In Reply to: Re: dinner xong xui posted by Q on Jun 19, 2019 at 19:17:05:


Phụ nữ phải c cht da cht thịt th mặc đồ mới đẹp c Q ơi.

Cc b cc c khng nhất thiết phải "nẩy đằng trước nở đằng sau" nhưng c tong c teo th tội nghiệp bọn đn ng chng ti lắm.

Mong c từ bi độ lượng đừng c nhịn ăn nữa hỉ ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]