Re: hỏi mấy sis


Posted by Lz ..207..61.9 on Nov 25, 2019 at 10:44:55:

In Reply to: Re: hỏi mấy sis posted by tinh on Nov 25, 2019 at 09:51:06:

Em trai bc ti đon chắc chừng 40, m con gi đ 22t?

Vậy em trai bc 18t đ lấy vợ c con? Sớm qu nhỉ. Lc đ chắc cực nhưng giờ trở đi th khoẻ :)

Giờ m bc c con th em b v c 22t kia thnh chị em. Theo vai vế th con của bc lm vai chị :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]