Re: Hm trớc


Posted by DG ..98..177.221 on Jul 22, 2019 at 15:33:08:

In Reply to: Re: Hm trớc posted by honhoang on Jul 22, 2019 at 15:15:31:

anh hh ở dui Santa Ana c nghe vụ ny khng hả ??

http://www.camonanh.com/

Dda.i nha.c ho^.i Cam On Anh Ky 12

em coi đi tivi Vietnam tối qua khi cho mẹ ăn dinner thấy họ ku gọi gp tiền gip đở g đ em lấy đuọc địa chỉ ri v định nay mai k check gởi tới đMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]