Re: Giác Ngộ


Posted by TOI ..27..25.121 on Sep 15, 2020 at 08:16:54:

In Reply to: Re: Giác Ngộ posted by tinh on Sep 15, 2020 at 08:10:24:

Ḿnh không shợ kiến tí nào cả, ḿnh bắt con muỗi c̣n sống, bẻ cánh bé chưn nó cho nó nằm 1 xó, để kiến tới tha ...

Mà tinh có biết sao không ? Ở VN có con kiến gió, nhỏ híu à, ḿnh chưa bao giờ thấy khi ḿnh c̣n ở VN trước đây hoặc về VN 10 năm về trước, nhưNg vài năm sau này về lại thấy con kiến gió ngô. ngộ ...nó nhỏ khoảng 1/10 con muỗi, mà chỉ vần 5 con kiến gió thôi, 5 phút sau nó thịt con muỗi không c̣n 1 giọt máo ...hahahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]