Bc k c tnh ganh tị ...


Posted by My ..198..152.52 on Jan 09, 2019 at 08:18:46:

đng hng ?? hi hi ... ci ny hủm phải M phn l l ng NNN phn nh ... ổng ni người Bắc c tnh ganh tị, ganh từ trong nh ra tới ngoi ng ... anh chị em ruột, c d ch bc, chu chắt cũng ganh tị với nhau ... :(

Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]