Re: Vậy l sao ???


Posted by DG ..73..229.99 on Sep 11, 2019 at 09:53:45:

In Reply to: Vậy l sao ??? posted by KT on Sep 11, 2019 at 09:11:09:

chắc c đ khong c chuyện g để ni với KT nn kiếm chuyện ni đ mMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]