Re: Trước 75 c C Ph Cứt Chồn ...nay....


Posted by Bnh Yn ..107..216.153 on Jun 19, 2019 at 20:25:54:

In Reply to: Re: Trước 75 c C Ph Cứt Chồn ...nay.... posted by KT on Jun 19, 2019 at 19:34:22:

Chuyện ci lọ c ph cứt chồn bc HA đem vo chợ hỏi y chang như vậy cch đy hằng chục năm qua!
Ti đồ rằng 10 năm sau bc ấy cũng lại ln la vo chợ hỏi y chang - nghĩa l vợ khng cho uống m vứt đi th ph của trn qy cho nn cho đến khi bc ấy l lẫn th ci lọ ấy vẫn cn nằm trn tủ kiếng m bc ấy gặp ai cũng đ ra hỏi: C nn n c ph cứt chồn khng ? qu dzấm m phải khng ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]