Re: cũng cn lắm kẻ


Posted by Hải u ++ ..73..174.114 on Apr 09, 2019 at 11:50:34:

In Reply to: Re: cũng cn lắm kẻ posted by Hải u ? on Apr 09, 2019 at 11:46:30:

Lm vậy củng chưa chắc :)
V mmnh use home wifi or home wire connection
& Anh PV use Smart Phone (with wifi off)

Cả 2 nicks c thể l 1 ngui đang at home

Như nh HA th khg lm đuọc v khu HA trn đồi khg bắt signal phải use wifi

:))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]