Re: Nếu không ai chịu post ǵ,


Posted by tn ..73..91.53 on Feb 27, 2020 at 10:10:59:

In Reply to: Re: Nếu không ai chịu post ǵ, posted by DG on Feb 27, 2020 at 08:58:36:

Thanks DG,,, chọn màu ǵ đây ???? xanh th́ dễ mặc nhưng cái nào cũng xanh hết,,,, trắng th́ trẻ mà sợ mau dơ ,,, đỏ th́ chói chang :):):):)

DG mua size nào ???? cô model 5'10 mà mặc size Small,,, khong biet ḿnh size mấy ??? hihihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]