Re: Trước 75 c C Ph Cứt Chồn ...nay....


Posted by D t ..98..134.180 on Jun 19, 2019 at 21:04:20:

In Reply to: Re: Trước 75 c C Ph Cứt Chồn ...nay.... posted by HA on Jun 19, 2019 at 20:22:22:

HA bắt chước cu ny khng sao. Nhưng HA bỏ ci cu "thấm bo" g đ đi đi. N khng lịch sự/thanh mấy:)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]