Re: Trả lời bc Lz ở bn dưới nọ :)


Posted by Lz ..207..61.9 on Jun 19, 2019 at 22:02:39:

In Reply to: Trả lời bc Lz ở bn dưới nọ :) posted by Ph Vn on Jun 19, 2019 at 20:12:30:

Em bc vậy cũng l "đại gia" rồi :) ti muốn ni người cầu kỳ về chuyện thưởng ngoạn. Mua đất m c diện tch đủ lớn để đi thuyền ra th chắc chắn khng rẻ. Nhớ c lần ti đọc ở đu, c ng VN mua nh c ci hồ bơi, nhưng khng thch nữa nn đổi n thnh hồ sen. Ti vẫn thắc mắc khng biết ng ấy phải đổ thm vo đ bao nhiu đất bn (v lấy bn ở đu ra), v sen cần bn ở dưới, v hồ bơi thường qu su cho sen.

Khi no sen nở bc chụp hnh bỏ ln đy thử. Lu lắm rồi ti chưa thấy lại hồ sen. Những ci hồ (bu) lc nhỏ th by giờ người ta lấp đất lm nh hết cả. Ngy xưa c ng T Xương cm cảnh "sng kia ry đ nn đồng", chứ by giờ ao hồ sng ngi lấp hết khng thấy ai cm cảnh.

Nhớ hồi nhỏ mỗi lần đi ra biểnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]