Re: Gởi CTC ..... copyrights for 3D package


Posted by B ..73..180.33 on Mar 09, 2019 at 05:01:00:

In Reply to: Re: Gởi CTC ..... copyrights for 3D package posted by CTC on Mar 09, 2019 at 03:33:13:

ha ha ha

Tớ thấy đằng phải tự lập, tự lm, tự bin, tư. diển
cn nhờ cậy vo vợ con hay nu8~ dda.i da coi bộ kh ăn !
Lc trước tớ chọc đằng nn nho d nữ đại da no^?
Nay thấy nữ đại da nổ qu nn đằng khng nn nho d
v sẽ m đầu ma'u chạy ra thi !

It's very difficult for you to find investors when they dont see profit in the future !

Ve^` VN, ti`m ca'ch kha'c la`m a(n coi bo^. de^~ ho*n a' !
Good luck nha !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]