Re: Tin vui gửi đến cc bc gi


Posted by Phu` Va^n ..199..125.58 on Nov 25, 2019 at 14:27:37:

In Reply to: Re: Tin vui gửi đến cc bc gi posted by KT on Nov 25, 2019 at 13:18:43:

Ti c 1 vườn nhn, xoi, vải, mt, avocado .
Vẫn ăn từng cy một, nhưng chưa hề phải ro cy no cả :))

Tạm c nghĩa l khng vĩnh viễn trụ,
nhưng ti hỏi bc nh:
C ai trụ nhan được mi hay chưa ?
Ngay nơi chợ ba ny m bc cn phải rống c ke điểm danh th chẳng tạm bớ l g ?
Như việc bc xưa đ từng l fan của những bi ti post, m nay bc chm ti như chm gi, ĐCZ từng tuyn bố:"1 nhời xưng bạn th cả đời l bạn" Nhưng bc c thấy ngy nay ĐCZ của bc xem ti như ci gai trong mắt", Xưa chị cả AK của chợ xem HA như đứa hổn v HA chửi tưới cả hai vợ chồng chị ta, nhưng nay th sao, HA l đứa chu thn thương m hai vợ chồng chị l cả 1 giời mơ ước cho HA đấy :))
Cn bản thn bc cũng như ti, c ngy no m thn thể chẳng gi thm, vậy th bc đ thấy r ci nghĩa tạm bợ hay chửa ?
Ti hy vọng bc đi tm kinh sch Phật học m nghiền nghẫm ci nghĩa Phật dạy ci ni l ci giả tạm nh

Tnh thnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]