Re: 20 người


Posted by KT ..107..97.85 on Jan 09, 2019 at 09:12:36:

In Reply to: Re: 20 người posted by Hải Âu on Jan 09, 2019 at 09:03:51:

Nếu $40 mà làm cho nhiều người vui th́ cũng đáng lắm, nhưng không biết có vui hay phiền, v́ hôm trước bác Lz có nói, nhiều tiền cũng có thể mang đen phiền phức :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]