Re: anh :z ::)


Posted by mmnh ..107..216.153 on Mar 08, 2019 at 20:53:41:

In Reply to: Re: anh :z ::) posted by Lz on Mar 08, 2019 at 18:35:00:

Mnh khng phủi tay nhưng sẽ lm một bi thơ tả cảnh kiến b để tặng anh ch, cn anh ch sau ny c nổi đa với mnh hay khng th mnh chưa yu cầu v thua cuộc :))

C anh trnh khỏi cảnh kiến b
c ph c pho sng phải lo
bnh m hay cho hay cơm tấm
một bnh hai t quất rồi .... kh

tới trưa thức giấc kiến b thm
phải đi ăn tiệm đ cơn thm
quất lun t phở,rồi tr đ
ngồi ph cnh nhạn mắt lim dim

trời chiều bung xuống kiến b hung
tan sở về ngang tiệm ng Xung
tiện tay xch đỡ hai nải chuối
sau bữa cơm chiều nấu chuối chưng

lai rai hai chn hai mnh dớt
nht đầu bao tử khỏi lưng chừng
th ba con kiến b khng đặng
hai mnh hạnh phc ko gỗ chung

:)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]