Re: to bc Lz ............ảnh "hồ sen" ở Houston


Posted by ikhanh ..98..134.180 on Jun 19, 2019 at 23:08:25:

In Reply to: to bc Lz ............ảnh "hồ sen" ở Houston posted by CP on Jun 19, 2019 at 22:56:58:

Nhiều năm trước, c c chu ở Florida cũng ở gần một hồ sen rất to. Nhưng một hm thấy c sấu, sợ qa hết dm lại chơi nữa:):) Để hm no hỏi T.H. ở Florida lu năm chắc biết nhiều hồ sen ở FloridaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]