Re: chuyên work


Posted by DG ..98..177.221 on Aug 09, 2019 at 18:22:20:

In Reply to: Re: chuyên work posted by Q on Aug 09, 2019 at 18:09:53:

cái tánh ḿnh nhút nhát từ bé, ít giao tiếp với ngụi lạ, nên ít nói tiê'ng anh, toàn sủa tiê'ng việt là chính với những ngụi trong gia đ́nh … cho nên mí chục năm ở mỹ mà tiê'ng anh ẹ, đủ sài, chứ khong khá hơn đuọc … nhiều từ ḿnh tập hoài vẫn phát âm sai nên khong thích làm lead, làm boss ai hết :))

SHY is one of my biggest weakness :)
mi`nh co^' ga('ng ta^.p bo*'t shy nhu*ng ddo*? ho*n 1 chu't tho^i, chu*' khong kha' ho*n nhie^`u

may ma` la^'y dduo.c o^ng cho^`ng lanh le., ca'i gi` cu~ng la`m dduo.c , chu*' la^'y pha?i anh cho^`ng lu` lu` kho*` kho*` nhu* mi`nh cha('c 2 ddu*'a a(n co? ma` so^'ng hihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]