Re: Bàn về cà phê (c*t) chồn


Posted by B́nh Yên ..107..216.153 on Jun 19, 2019 at 22:51:39:

In Reply to: Bàn về cà phê (c*t) chồn posted by Lz on Jun 19, 2019 at 22:41:02:

Có dạo tôi xem tivi họ nói về sầu riêng voi ị ra hiếm và ngon nhất xứ vạn tượng đấy :)

C̣n nhà họ dùng phân ḅ phân trâu phân voi làm vách .
Phi châu họ c̣n lằm tăng năng xuất sữa ḅ bằng cách cho các cậu con trai ngậm "lờ" ḅ cái mút lấy mút để sau đó vắt sữa .
Lắm em c̣n đợi lúc ḅ cái tè để mà gội đầu cơ đấy!

Nói túm lại, sống đâu th́ quen đấy chứ ở nơi Ta Bà này chẳng thể khen chê nào cho vừa!
Người ở các nước gọi là văn minh th́ họ sợ và chê bai, kẻ ở nơi phồn hoa đô hội th́ ngại chân lấm tay bùn .
Những ai cái số phải sinh ra nơi quê mùa th́ phải chịu chứ biết sao hơn ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]