Re: Hôm nay 3/09 ....


Posted by CP ..98..134.180 on Mar 09, 2019 at 11:32:16:

In Reply to: Re: Hôm nay 3/09 .... posted by Nhị Ca on Mar 09, 2019 at 10:58:01:

Thanks Nhị Ca

trăm năm chỉ đủ một đời
"thiên thu vạn tải" xin chờ kiếp sau

---------------------------------------

LỜI HỨA THÁNG BA

Nhắc Em hong áo gấm hoa,
khăn giây, để nhớ tháng-ba-chúng-ḿnh.
Nhắc nhau duyên nợ ba sinh
khắc tên trên đá thề nguyền kiếp sau

Phạm Chung
(trích từ tập "mầu mắt lụa")
3/1999Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]