Re: chợ truc thanksgiving


Posted by DG ..73..229.99 on Nov 25, 2019 at 17:07:49:

In Reply to: Re: chợ truc thanksgiving posted by Q on Nov 25, 2019 at 17:04:48:

8 pounds nấu cho mấy ngui ăn ? 3 mẹ con chừng no mới ăn hết con g ty . Q sẽ nướng n hả ??

hắn mới send text hỏi cả nh hắn lm Thanksgiving Thursday or Friday chị hắn chắc bn ch`ng lm Thursday nn chị request Friday mnh định text lại "no party please" sợ bị cả nh hắn chửi nn im lun hihihi

party ton lm nh mnh nn fải lm nhiều mn hơn, dọn dẹp before and after party, chn thấy bMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]