vài hàng vu vơ


Posted by mḿnh sửa lại ..107..216.153 on Mar 09, 2019 at 11:38:36:

Ḿnh ở trời Tây mấy hổm rày
b́nh minh trời lạnh phủ đầy mây
gió nồm chưa thổi sang hơi ấm
nhớ người nhớ ảnh sáng hôm nay

Người ở nơi mô vậy hỡi người?
người sang nơi nớ chắc quên rồi
có ḿnh ở lại đầy thương nhớ
một cơi mênh mông tôi với tôi

tháng sau trời đất xoay gần lại
Xuân về sưởi ấm cả trời Tây
không bên người có về không nhỉ
có nhớ ḿnh không ở cơi này ? :(Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]