Re: 20 người


Posted by tn ..73..91.53 on Jan 09, 2019 at 09:44:25:

In Reply to: Re: 20 người posted by DG on Jan 09, 2019 at 09:36:54:

ới giời ơi,, c trng đu m lo dzị DG ui ,,


hn mua or khong hn mua cũng ok thi, chỉ l m chục bạc ,,, may be mỗi nguoi mua 1 lần .....
neu khi trng m bx của KT hong chịu chia, th KT cu*' tu*. nhien giu*? tho^i, tn nghi~ cha? ai buo^`n gi`
,,, mong c ai b con mnh trng l dzui w x rồi, chiẹn chia cht l bonus thi ,,,,


thoi tn đi lm ....... later mot ngay binh yen hnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]