Re: Trả lời bác tinh


Posted by DG ..98..177.221 on Jun 20, 2019 at 00:03:18:

In Reply to: Trả lời bác tinh posted by Lz on Jun 19, 2019 at 23:49:04:

chuyện tui kể chỉ là xả stress thôi, chứ chả ảnh huỏng nhiều tới tui v́ tui khong phải ngụi phải lo này nọ mà chỉ ở chung nhà thôi … ảnh huỏng nhiều tới tui là vụ lo cho mẹ tui v́ tui fải nghĩ cách dụ mẹ đi tắm, thay quần áo :)

tui cũng nói với hắn chứ khong phải là chưa nói … nhưng nghĩ lại cũng tội chị bịnh , she cũng đâu muốn bị bịnh nên tui nhường 1 buóc cho cả nhà vui vẻ … tui chả mất cọng lo^ng nào mà c̣n đuọc tiê'ng thơm với bên chô`ng hihihi

ở hiền gặp lành mà sao tui chưa trúng lottery :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]