Re: Bc k c tnh ganh tị ...


Posted by tinh ..76..244.248 on Jan 09, 2019 at 09:12:42:

In Reply to: Re: Bc k c tnh ganh tị ... posted by Hải u on Jan 09, 2019 at 09:02:46:

thì sau khi ĺy ý trn đy h̀i đ̀u tháng 12 thì ti có suy nghĩ, và th́y mình đã làm tròn nhịm vụ của 1 ng bạn, lo cho nó có bằng lái xe xong, mua vé v̀ VN giùm nó, rẽ hơn dịch vụ tới ḿy trăm đ, thì ti nhứt quýt cho nó bít th́ nào là ńm mùi trn đ́t mỹ, khg chỉ là ăn ở khng, hưởng nhàn

Nn ti đã bảo nó tự lo, ra ring Hm đó chỉ có mình ti ở nhà, và 2 đứa khg đứng ḱ bn nhau, ti v phòng ring đóng cửa lại cho tới khi bít chắc nó đã ra đi . Khng 1 lời chia tay chia chn gì h́t .

Nó có võ đó nha, khi ti bảo nó gíng ṿ sĩ của ti là ti chưa bít nó có võ, sau này ti mới bítMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]