Re: hôm nay


Posted by tinh ..76..244.248 on Feb 10, 2020 at 15:34:57:

In Reply to: Re: hôm nay posted by Nhị Ca on Feb 10, 2020 at 13:08:24:

dè, mình cũng hay nghe ng ta nói xi nhê mà khg hiểu từ đâu mà có, có khi mình tưởng họ nói "Signal" thành xi nhê nữa chứ :D

mới google thì ra xi nhê là từ chữ "Signifier" của Pháp, tức signify của Anh


From Google
Cho mình hỏi nghĩa của từ "xi nhê" và nguồn gốc của nó, ví dụ như trong câu "làm thế chả xi nhê gì đâu!"

Cung Hoc Tieng Viet
over 1 year ago

Chữ này là gốc Pháp, vốn là cách đọc tắt của signifier (xi-nhi-phi-ê). Signifier là động từ tương đương với signify tiếng Anh, nghĩa là gán cho cái ǵ đó một ư nghĩa hoặc một tác động.

Khi chúng ta nói "(việc này) không xi nhê" nghĩa là cái việc đang nói không gây ra ảnh hưởng, tác động ǵ lớn. Vd: Nôbita có thể nói: "Bài kiểm tra lần này có bị 0 điểm nữa cũng không xi nhê, v́ lần nào tớ cũng bị 0 điểm cả rồi", nghĩa là việc Nôbita có bị 0 điểm lần nữa cũng không gây ra ảnh hưởng ǵ lớn nữa cả.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]