Re: Buồn buồn kể truyện dân gian


Posted by tâm tịnh ..108..220.142 on Aug 09, 2019 at 20:28:26:

In Reply to: Buồn buồn kể truyện dân gian posted by Phù Vân on Aug 09, 2019 at 20:20:39:


bác PV có biết chuyện tàu đức Khổng Tử nghi lầm người học tṛ
của ḿnh ăn vụng cơm không ?
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]