Re: Bc k c tnh ganh tị ...


Posted by O(*_*)O ..207..219.36 on Jan 09, 2019 at 10:36:50:

In Reply to: Re: Bc k c tnh ganh tị ... posted by tinh on Jan 09, 2019 at 10:21:41:

khong c them mạng no hết trơn ... it lien lạc với nhiều nguời ...

U vi bạn c cải nhau g khng m lại chia tay dzị man ... ke nghe với heheheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]