Re: Trả lời bác tinh


Posted by Drama King ..70..227.66 on Jun 20, 2019 at 08:07:45:

In Reply to: Re: Trả lời bác tinh posted by tinh+ on Jun 20, 2019 at 08:03:32:

public speaking là tập từ hồi nhỏ, từ lớp mẫu giáo rồi, tinh không thấy trong lớp mẫu giáo, họ tập cái đứa bé đứng lên múa hát, nói chiên như người Hà Lội hay sao ?

public speaking là chiện nhỏ tinh ơi ...chiện tui muốn nói là confidence cho những ai có inferior!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]