Re: Trả lời bc tinh


Posted by tinh+ ..76..244.248 on Jun 20, 2019 at 08:03:32:

In Reply to: Re: Trả lời bc tinh posted by tinh on Jun 20, 2019 at 07:54:43:

là tui học trong lớp Speech trg College, tui chọn course tr̃ nn bục phải học với Prof n̉i tíng khó nhứt, she khó nhưng dạy hay, bắt chúng ti m̃i người phải mua băng cassette, đ̉ m̃i l̀n nói trước lớp thì she thu băng, xong đưa trả lại cho mình đ̉ v̀ nhà coi lại . Những l̀n đ̀u m̃i l̀n tui phải ln nói là tui như bị tra t́n ... Tui thích team presentation hơn, nghĩa là từng nhóm khoảng 5 studs ln đứng trước lớp trình bày cho ś còn lại nghe, lớp khoảng 40 người, các lớp speech lúc nào cũng full, vì bắt bục phải ĺy . Team presentation thì tui khng còn sợ con ma nào h́t, vì có tới 4 đứa đứng chung ahahaa

Ḱt quả I got an A, oh man, like a miracle lolMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]