Re: Trả lời bác tinh


Posted by Drama King ..70..227.66 on Jun 20, 2019 at 07:04:19:

In Reply to: Trả lời bác tinh posted by Lz on Jun 19, 2019 at 23:49:04:

tôi th́ không cùng quan điểm với bác Lz về vụ này .

Theo tôi, th́ người ngoài (the one who cares) có cái nh́n sáng suốt hơn người trong cuộc, v́ nhiều lư do, lư do chính đáng là họ người ngoài không bị bên trong hoặc 1 sự việc nào đó làm ảnh hưởng đầu óc hoặc làm chi phối họ, như người ở trong cuộg, nên họ rất nhạy bén và hiểu đuợc tâm trạng của người trong cuộc .

Như tôi đây bị inferiority complex, v́ tôi mất tự tin từ hồi c̣n rất nhỏ khi ở VN nên đứng trước đám đông, tôi không làm được ǵ cả, nhứt là public speaking . Bởi thế lớp Anh Văn của tôi th́ điểm rất thấp, v́ tôi hay skipped presentation. Cũng may, ngành tôi học không cần nhiều lớp Anh văn, nên tôi mới đủ điểm để đậu ra trường, và cho tới bây giờ, tôi vẫn bị inferior complex .

Nếu sau này tôi làm business va la boss của 1 công ty lớn, tôi phải thay đổi tánh của inferiority complex này, nếu không tôi sẽ thất bại

Giống như 1 thằng bé đi học bị bullied ở trường . Đến 1 lúc nào , 1 thời điểm nào đó nó phải thay đổi mà face với đứa bully, nếu không th́ cả cuộc đời nó sẽ bị thất bại, cho dù nó trưởng thành .

Sự thay đổi trên cần 1 sự thúc đẩy, khuyến khích của người ngoài cuộc (the one that truly cares for the person bị inferior trong bất cứ hoàn cảnh trường hợp nào), th́ người bị inferior sẽ cố gắng nghe theo và thực hành, cho tới khi họ thành công . Trên đời này, không có ǵ mà ḿnh làm không được, nếu ḿnh chưa thử . Và thử 1 lần không được th́ ḿnh sẽ thử vài lần, chục lần, trăm lần, cho tới khi thành công . Cái này (changing one 's inferior) là self-achieving, chứ không phải nhờ bề trên giúp đỡ hoặc nhờ luck !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]