Re: Bc k c tnh ganh tị ...


Posted by Lz ..107..104.142 on Jan 09, 2019 at 09:57:18:

In Reply to: Re: Bc k c tnh ganh tị ... posted by tinh on Jan 09, 2019 at 09:12:42:

Ti nhớ lc lấy trn đy đu c ai ni bc block email, lc chia tay chui vo phng đng cửa đu? Ci đ bc tự nghĩ ra m :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]