ai ght th ght


Posted by Q ..23..67.78 on Mar 09, 2019 at 12:30:06:

c tiền nhưng ci g đng tiu mới tiu ci g tiết kiệm được th tiết kiệm như data plan khng cần th khng mua
hm nay đem con đi nha sĩ, họ ni phaI đep clean, c insurance rồi m đi co-pay $182 về nh gọi nha sĩ vn họ ni khng c insurance ho charge $150. nn lan toi open enrollment se cancel dental insurance trong ha~ng luo^n
c người kia (trong nh) sống rất l sung sướng, con ci mặc đồ hiệu, đi du lịch, ăn nh hng, bả ni bả raise con kiểu high class, ni khng dạy con save money chỉ dy con kiếm tiền, nhưng giờ li dị chồng khng c tiền để buy back the house, ku mượn tiền mnh
mn hthệit l c tiền, nhưng why I have to save money raise my kids kiểu low class để cho người khc mượn tiền (free on interest) để raise con họ high class
mnh khng cho mượn th ni mnh người xấu nhưng why do I have to give money fMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]