Re: 20 người


Posted by KT ..107..97.85 on Jan 09, 2019 at 11:29:26:

In Reply to: Re: 20 người posted by Lz on Jan 09, 2019 at 11:17:50:

Thanks bc đ phn tch cặn kẽ , KT th thẳng như ruột ngựa nn nghĩ ai cũng như mnh nghĩ , :))) khng ngờ trng số m cũng li thi thiệt hn bc :))))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]