Re: TOI ---TNGH & AHXĐ (LAB đóng)


Posted by TOI ..27..25.121 on Sep 15, 2020 at 17:24:22:

In Reply to: Re: TOI ---TNGH & AHXĐ (LAB đóng) posted by PoP on Sep 15, 2020 at 17:11:24:

Vơ Lâm Ngũ Bá không phải là của Kim Dung đâu ...chỉ là 1 tác giả nào đó dựng lên bậy bạ kiếm $$$ thôi, chứ thật sư Kim Dung chỉ có (theo thứ tự)

1) Anh Hùng Xa Điêu

2) Thần Điêu Đại Hiệp

3) Cô Gái Đồ Long (Ỷ Thiên Kiếm Đồ Long)

4) Thiên Long Bát Bộ (Lục Mạch Thần Kiếm, 1 bộ có 2 tập truyện, rồi mới tới TLBB khoảng 18 tập truyện ...hùi xưa ḿnh hay tới thứ viện ở Toronto, lùng bộ truyện đọc trước khi phim ra vào early 80's)

Kim Dung c̣n có những bộ như Thái A Kiếm, Thàn đao Hồ Đại đởm ..etc ...nhhưng không có đuợc nổi tiếng cho lắmMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]