Re: Bi thơ tặng anh ch ... đn kiến


Posted by ch ..67..172.4 on Mar 10, 2019 at 06:21:10:

In Reply to: Bi thơ tặng anh ch ... đn kiến posted by mmnh on Mar 09, 2019 at 11:18:40:

Cu cuối cng e rằng c ẩn g chăng ?

" hai mnh hạnh phc ko gỗ chung"

ko gỗ : ngy => ko gỗ chung l ngủ chung ?

ko gỗ : cưa gỗ , hai người cứ nhấp nha nhấp nhỏm , kẻ chồm ln, người tụt xuống . Bc Bờm thường bảo l lm chuyện khờ dại .

Thơ g m đọc ln nghe xống sang qu .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]