Re: Bệnh dị ứng với kỹ thuật ?


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Jan 09, 2019 at 12:36:05:

In Reply to: Re: Bệnh dị ứng với kỹ thuật ? posted by Lz on Jan 09, 2019 at 12:02:51:


Ni thế chứ dạo ny ti cũng đang cố gắng lm Mrs. CỌP vui lng.

Đi mua thuốc l, ti mua một loạt 5, 7 loại khc nhau chứ khng mua "gu" thuốc của mnh. Mỗi lần cơn nổi ln ti ph pho vi hơi thấy chẳng hợp nn vất bỏ.

Cũng bớt ph pho được nhiều rồi.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]