Re: Bệnh dị ứng với kỹ thuật ?


Posted by CP ..98..134.180 on Jan 09, 2019 at 12:09:57:

In Reply to: Bệnh dị ứng với kỹ thuật ? posted by :{ ) on Jan 09, 2019 at 10:59:56:

con trai #2 Trường Chinh thấy tôi mỗi tối lui cui bật đèn vườn sau, bên hông nhà, nhà kính etc ... mua cho tôi 1 cái light swith control qua bluetooth
con ut gắn APP vào phone

Kết quả : đi chơi hay đi ăn khi thấy trời tối lem nhem là tôi đem phone ra, t́m APP lightswitch và turn ON là yên chí đằng sau nhà, nhà kính đèn bật sáng choang (tiện hơ_n là set timer cổ điển) hihihi
Ddang plan ga('n thermostat trong nhà kính và control mở sưởi

kỹ thuật muôn nămMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]