Re: 2 Anh Bờm bằng Tiến Sỉ ny khg ? :))


Posted by B ..73..180.33 on Nov 26, 2019 at 12:58:49:

In Reply to: Re: 2 Anh Bờm bằng Tiến Sỉ ny khg ? :)) posted by Nhị Ca on Nov 26, 2019 at 12:52:49:

ha ha ha ha

Geez từ nay Doctor of Asshology nghe hay nha ! kha` kha` kha`

Chắc cha nội ny chuyện trị be^.nh Trỉ qu !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]