Re: Bc k c tnh ganh tị ...


Posted by tinh ..76..244.248 on Jan 09, 2019 at 12:49:53:

In Reply to: Re: Bc k c tnh ganh tị ... posted by O(*_*)O on Jan 09, 2019 at 12:41:48:

thank you anyway

sao cũng được, cắt đứt được là mừng r̀i kikiki

khg c̀n phải sorry, du nn chúc mừng ti


ḿy con r̀i ṿy du ? Vợ thì chưa có, có ḿy con . Đ̉ còn có tai to con ńi dõi chứ, du thng minh quá mà, đ̉ tuỵt nòi hơi ủng đó nhaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]