Re: Seattle


Posted by TLN ..172..19.117 on Jan 09, 2019 at 13:04:02:

In Reply to: Re: Seattle posted by Nhị Ca on Jan 09, 2019 at 12:30:40:

Hồi trước th chỉ mẹ TLN take care bố thi. Giờ mẹ TLN cũng lớn tuổi rồi (78) nn 2 vợ chồng nhỏ t phụ mẹ lo cho bố, TLN v chị kế cũng tới lui gip nữa. M bố TLN vẫn cn tự tắm được, cn ngồi xe lăn ra vườn tưới cy nữa. Ni chung l chưa phải thu người lo cho bố TLN đu NCMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]