Re: Tnh sầu (thơ Huyền Kiu)


Posted by Z+ ..98..134.180 on May 16, 2020 at 19:25:58:

In Reply to: Re: Tnh sầu (thơ Huyền Kiu) posted by z on May 16, 2020 at 18:52:14:

Giờ cy chỉ bằng 1/2 cy khi chưa gẫy "ngang" ! Sng mai ti sẽ chụp tấm ảnh phần cy cn lại ! Lm xong cắt / cưa b rc th trời tối rồi !!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]