Re: Christmas sẽ cook g ty kiểu của Ramsay


Posted by Z ..98..134.180 on Nov 23, 2018 at 08:16:58:

In Reply to: Christmas sẽ cook g ty kiểu của Ramsay posted by ch on Nov 23, 2018 at 06:49:31:

coi mấy trận footballs ngy lễ con g ty hm qua, thấy mấy tay players to cầm ci đi g ty nhai ngon lnh tui nghĩ chắc l phải c mi vị ngon

tui đ gần như chả ăn g ty bao giờ (tui th ăn Peking duck hay g luộc qu phi )
A! mỗi người, mỗi gia đnh khc nhau! miễn l cn sức ăn , vui vẻ với gia đnh l qu đủ, right anh ch ??Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]