Re: mnh cũng muốn post


Posted by Q ..136..9.10 on Jun 05, 2018 at 09:17:08:

In Reply to: Re: mnh cũng muốn post posted by DG on Jun 05, 2018 at 09:06:56:

thi chắc khng ai muốn nghe đu khoa khoang qu người ta khng ưa lol
nhưng m khoe cht xu, ngy mai con gi mnh ra trường miđle school, được A hết nhưng chỉ c 1 con B năm lớp 6 v mn PE thnh ra khng được valetorian, nhưng to me she is valetorian nn congrats to her
3 năm n phải đi học xa t ma khơi 90 minutes travel one way to school, giờ đ xong rồi, năm nay th mnh qu vất vả phải chở con 2 đứa ra 2 chuyến xe bus khc nhau chiều lại đn từ 2 chuyến bus khc nhau, năm tới th khoẻ hơn v 2 đứa học chugn trường, đường đi cũng ngắn hơn
tuần sau con trai đi học community college 5 tuần hơn vất vả đưa đn, nhưng sau đ sẽ đỡ hơn, sẽ c more time
đang ngồi suy nghĩ c thm time sẽ lm g
suy nghĩ cho vui thi chứ I know exactly what I want to doMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]