Re: to: tai to


Posted by B́nh Yên ..107..216.153 on Jul 19, 2019 at 09:02:59:

In Reply to: Re: to: tai to posted by KT on Jul 19, 2019 at 08:58:21:

Hỏi thật bác nhé
chơi vài ván cho vui - vui là vui làm sao ?
chơi vài ván cho biết - biết là biết cái ǵ vậy ?

Nhưng tôi hỏi thế rồi tôi bỏ bác ngồi 1 ḿnh, khi nào rảnh tôi quay lại xem bác lư luận ra sao sau nha :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]