Re: great TV dinner!


Posted by Z ..98..134.180 on Nov 23, 2018 at 08:09:23:

In Reply to: great TV dinner! posted by honhoang on Nov 23, 2018 at 05:29:56:

giời ạ !mới đọc ci tựa tui đ nghĩ la` TV dinner (also called prepackaged meal) lấy từ ngăn đ bỏ vo microwave v khi ăn th watch TV chứ
nghĩ mi đọc post thấy honhoang "vui qu l vui" th tui mới biết TV=Thanksgiving

UI ! b ci nhầm ... thấy honhoang vui tui vui theo
(nh tui DLinh phải trực tối qua nn chủ nhật mới c "TV dinner" cho đại gia đnh . aikhanh đ nấu 1 nồi canh măng thịt b bắp ... hihi thm vi mn nữa l xong !) :-)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]