Re: Tnh sầu (thơ Huyền Kiu)


Posted by CP typo ..98..134.180 on May 16, 2020 at 19:19:21:

In Reply to: Tnh sầu (thơ Huyền Kiu) posted by CP on May 16, 2020 at 12:19:11:

Post thiếu 1 đoạn thơ của Huyền Kiu! Đoạn thơ cuối mới l chnh về sự "gi từ" với cy hoa tm ny !!!
----------------------------------------
Tnh sầu
(thơ Huyền Kiu)

Xun hồng c chng tới hỏi
Em thơ , chị đẹp em đu ?
Chị ti hoa tm ci đầu (*)
Đi bắt bướm vng ngoi nội
........
Đng xm lại chng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đu?
Chị ti hoa phủ đầy đầu
Đ ngủ trong lng mộ tối


(*) nguyn văn l Chị ti tc xo ngang đầu

Đm qua Houston mưa to gi mạnh, cy hoa tm trong vườn bị gẫy đổ nghing! Buồn qu!
Cht nữa ra cưa chỗ bị gẫy, cy cn lại t nhnh. Hy vọng cy vẫn pht triển v nở hoa ma Xun sau

Mượn mấy cu thơ của Huyền Kiu để ni cu gi từ với nửa cy hoa tm ikhanh đ trồng v săn sc mấy năm nay.

Houston
5/16/2020Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]