Re: được khen


Posted by tinh ..73..17.92 on Nov 23, 2018 at 04:25:31:

In Reply to: Re: được khen :D posted by My on Nov 22, 2018 at 12:00:32:

cm ơn cưng ihihii
tối qua ăn chơi tới hơn nửa đm giờ Fl m my gf vẫn cười tươi như hoa v lần đầu ăn lễ TG đậm chất mỹ. M trời sinh my gf được lng người xung quanh lắm nn ai cũng c cảm tnh. ti cũng bị n thu ht nn sợ muốn đẩy n ra l thế chứ n khg c tội g hết ihihii
Boy ax cũng rất tốt xem bạn ti cũng như ti. Gđ ax cũng đối xử với my gf như ng trg nh lm n thch khng kh chung vui.

vi dng chia xẻ sng sớm

ra ngoi ngắm bnh minh với ax 1 t với my nước hữu tnh

Xin Cha chc lnh cho MMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]