Thả bomb trong ngy g ...


Posted by Ph Vn ..172..43.156 on Nov 22, 2018 at 16:36:40:

Cảm thấy thư thi sau một thời gian cai nt đi du lịch, nhưng lại gặp em gi mới tinh v dễ thương qu!
Th thoảng vo chợ đọc, đng l ti nhầm to v chợ dnh cho cc mẩu tm tnh t hon v to lao thin địa (chng của TLN đng bc)

Từ nay ti sẽ bớt vo đọc m để cho cc bạn c đất dụng v,

Happy Holiday 2 all
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]