Re: a day after Valentine


Posted by KT ..107..97.102 on Feb 15, 2019 at 09:28:07:

In Reply to: Re: a day after Valentine posted by DG on Feb 15, 2019 at 09:18:12:

Ba vợ của KT c 2 người con gi thi, ng ni một đứa th trời bo cũng khng Si tiền t mua sắm, cn một đứa th trời chỉ c gi nhỏ thi đ mua hết chơ , ng m chỉ bx KT sai phung ph, nhưng thật ra she khng Phng ph lắm đu, she cũng save tiền dữ lắm, :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]