Re: PoP -- Tiếu Ngạo giang Hồ & Anh Hng xạ Điu


Posted by GS ..136..141.229 on Sep 13, 2020 at 09:44:56:

In Reply to: PoP -- Tiếu Ngạo giang Hồ & Anh Hng xạ Điu posted by TOI on Sep 13, 2020 at 06:13:06:

Đồng với anh TOI chuyện phim kiếm hiệp ly kỳ do TQ đng c nhiều cảnh đẹp
Nhưng nghe thuyết minh cn mắt để ngắm cảnh khỏi phải rượt theo phụ đề mệt lắm!
C nhiều anh chị coi qua phim HK xong ch phim TQ khng thm coi lun hehe (giống như những người theo REP sẽ khng thm nghe news khc FoxNews, by giờ họ cũng chn FoxNews chỉ cn nghe Diễn đn tri chiều / anh chng trẻ Maic Tran hehe)

GS nghĩ đọc truyện trước rồi coi sau khỏi đọc phụ đề tiếng Việt lun v mnh biết cốt truyện rồi m ;)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]