Re: Lexus Water Proof Sport Watch


Posted by O(*_*)O ..207..219.36 on Apr 25, 2019 at 08:36:08:

In Reply to: Re: Lexus Water Proof Sport Watch posted by DG on Apr 24, 2019 at 20:44:36:

u c dư tiền l v u ko xi cho những thứ ny ....

ho. ddeo watch đau phai đe coi giờ ... l đo trang sức uh man ....
O(*_*)O c 1 ci watch ... khi nao đi tiệc mi đeo heheheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]