Oregon


Posted by KT ..107..97.127 on Sep 13, 2020 at 09:37:52:

Oregon hôm nay khói nhiều hơn hôm qua, và cũng là ngày Parent day, sáng sớm cả nhà làm lễ tạ ơn Cha Mẹ, xong chở cả nhà đi iHop,
Một buổi sáng an lànhMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]