Re: Tôi đề nghị ...


Posted by :-) ..198..243.208 on Dec 15, 2018 at 10:43:08:

In Reply to: Tôi đề nghị ... posted by Lz on Dec 15, 2018 at 10:20:54:

Thiệt là chán hén bác 😛
Cuối tuần vui bên g/d nhe, tui phải t́m việc làm đây (sáng chạy ra McDonald mua phần ăn, giờ no quá xá quà xa :-)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]