Re: giu v tử tự


Posted by DG ..38..236.146 on Jun 22, 2018 at 08:58:47:

In Reply to: Re: giu v tử tự posted by Hải u on Jun 22, 2018 at 08:51:50:

giu cũng c nhiều vấn đề qu h
ngho cũng c vấn đ`
vậy mấy ngui ở giữa an ton nhất :)

khong hiểu sao nhiều ngui bị depression . tỉ dụ như my niece, ở nh với bố, cn đem bf da đ ở chung, dzị m she text DG than: ở với bố, con bị depression w . hỏi ra tuỏng chuyện g , chỉ ton ba ci chuyện bố con t ni, t nghe con tm sự, and my bf khong talk ci topic con muốn talk and blah blah . chuyện chả quan trọng g hết cũng x cho to, ri tự mnh depress :)

nhn xuống cả đng ngui cn khổ hơn mnh, cơm ăn khong đủ, nha` khong co' dde^? o*? (homeless) vậy họ depress he^'t v tử tự hết ?? đng l dỏmMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]