Re: HA và cáo check in&out technique from this master


Posted by tinh ..76..244.248 on Jun 19, 2019 at 08:19:46:

In Reply to: Re: HA và cáo check in&out technique from this master posted by PV on Jun 19, 2019 at 08:12:36:

chưa chắc có nhiều mặt con là hiểu chuyện đâu nhen anh, cả khối người tới chết cũng chưa nghiệm ra thế nào là hạnh phúc hôn nhân , dù họ có tới 1 tá đứa con ehehee

các linh mục dạy trong các lớp hôn nhân gia đình, khg có vợ con gì hết, mà giảng về hôn nhân gia đình, anh nghe mà không xao xuyến thì mới lạ

còn Cáo thì dù chưa vợ con nhưng có vẽ sâu sắc hiểu hạnh phúc gia đình hơn HA lắm lắm, ít nhứt là trong cách viết trên đây ihihiiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]