Re: tinh toan


Posted by DG ..73..229.99 on Feb 06, 2020 at 12:27:24:

In Reply to: Re: tinh toan posted by TLN on Feb 06, 2020 at 12:02:08:

hắn xi hoang, tha'ng no l banh thng đ , em cn để ginh đuọc cht đỉnh nn cần g nhie^`u ton lấy trong saving của em ra si em cũng thoải mi nn chả c vấn đề g về tiền bạc
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]