Re: good morning from NY


Posted by tinh ..76..244.248 on Nov 22, 2019 at 09:28:12:

In Reply to: Re: good morning from NY posted by DG on Nov 22, 2019 at 09:25:05:

mỹ thì cũng tuỳ mỹ, khg c̀n giàu nhưng phải có đạo đức, đằng này ly dị vợ đ̉ cưới người m̃u trẻ cao lu nghu mà mún làm xui với họ chỉ vì họ giàu có, mà chưa cưới thì mắc gì mời , phải khg nè ?

ba ax cũng b́t bình lắm, nn he cũng khg thèm dự, tui và ax sẽ làm bữa ăn tạ ơn ring g̀m 2 vc tui và ba má ảnh tại nhà tụi tuiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]