Re: sáng nay --- bác dzịt ui


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Aug 09, 2018 at 12:38:38:

In Reply to: Re: sáng nay --- bác dzịt ui posted by DG on Aug 09, 2018 at 10:30:10:

Đâu cần lúc nào cũng phải ồn ào đâu DG:):) J/K
Không có ǵ nói th́ cũng tốt mà DG. Gặp ai vào viết không hay càng nhức đầu:):)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]