Re: Ngoc Trinh could be fined for wearing an 'offensive' naked dress to Cannes


Posted by tinh ..76..244.248 on Jun 20, 2019 at 12:40:31:

In Reply to: Re: Ngoc Trinh could be fined for wearing an 'offensive' naked dress to Cannes posted by Drama King on Jun 20, 2019 at 12:20:38:

có trả lời cho you dưới kia


tui hm bữa nghe LZ bảo NT làm gái bao, tui cứ chắc m̉m LZ nói cái gì là y như là tḥt cái đó, nhưng sau đó tui th́y khg có lý, có th̉ h̀i xưa khi she mới chn ướt chn ráo từ qu ln tỉnh còn nghèo thì mới phải làm ṿy, chứ by giờ she giàu trịu phú đ la r̀i, làm chủ bịt thự, xe hơi, business -spa- này kia thì đu c̀n cái ngh̀ kia nữa


th́y sao ihihiiiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]