Re: đổi giờ chào cờ


Posted by mḿnh ..107..216.153 on Mar 11, 2019 at 07:19:38:

In Reply to: Re: đổi giờ chào cờ posted by B on Mar 10, 2019 at 19:28:08:

Ḿnh chỉ nói là anh bờm phải ra chào cờ sớm một tiếng cho nên khổ thêm chút híu thôi mà :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]