Re: to: tai to


Posted by KT ..107..97.45 on Jul 19, 2019 at 09:21:47:

In Reply to: Re: to: tai to posted by B́nh Yên on Jul 19, 2019 at 09:02:59:

Anh PV có biết chơi đánh bài không mà hỏi vậy ?
Thiệt t́nh th́ đánh bài hay keo may điều vui cả, vui hơn nữa là lúc ḿnh thắng đó anh PV, hơn nữa tôi có bửu bối trong tay, chơi thắng lia chia nên vui lắm chứ, c̣n biết th́ biết thế nào là cảm giác đánh bài. Biết thêm về ṣng bài họ lấy tiền quần chúng ra sao cái nầy cũng. Có thể gọi là kiến thức chiều ngang mà anh PV :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]