Re: gởi ch HA v bạn no thấy cần biết về dấu hỏi/ng


Posted by hỏi ..166..242.129 on Sep 07, 2018 at 09:50:34:

In Reply to: gởi ch HA v bạn no thấy cần biết về dấu hỏi/ng posted by :{ ) on Sep 07, 2018 at 09:08:32:

Bi ny viết cho ng hay cho mấy người thch chữ nghĩa th được, chứ mnh nghĩ HA khng c thức hay hứng th trong việc học sửa sai chnh tả cho lắm, đọc vừa di vừa tẩu hoả nhập ma thi jk :)
B quyết học của mnh chỉ cần nhớ 1 cu c nghĩa duy nhất cho dễ nhớ :

Chị Huyền mang Nặng Ng đau

Huyền , Nặng th dấu ng, cn lại dấu hỏi hết cho xong. Di~ nhin c ngoại lệ, nhưng cứ p dụng cho nhớ 1 thời gian, rồi học ci khc.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]