Re: kẹt xe


Posted by DG ..38..236.146 on Feb 15, 2019 at 09:33:13:

In Reply to: Re: kẹt xe posted by slh on Feb 15, 2019 at 09:28:51:

May qu, hm qua mu*a to nn DG khong đi Oakridge hahaha

hay l fải ni "uổng qu, lm khong đuọc xem cảnh CS ruọt bắn kẻ cup " hihihi
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]