Các bạn Công Giáo


Posted by KT ..107..109.24 on Oct 03, 2018 at 14:14:34:

Cho tôi hỏi ,
Có phải đây là tượng Đức Mẹ của Việt Nam không ?
Cám ơn

https://flic.kr/p/2aikjPxMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]