Re: My, bc Lz ơiiii....


Posted by ikhanh ..98..134.180 on Aug 09, 2018 at 15:09:08:

In Reply to: Re: My, bc Lz ơiiii.... posted by honhoang on Aug 09, 2018 at 13:45:25:

Tưởng g hh:):) ak đ viết l tự nhin ak viết như ni, nhưng khng biết c bị cho l ak chống chế nn xo đi. C lỗi phải nhận chứ hh:):) Hm nay hh c vui chưa???Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]