Re: is corona virus a biochem weapon?


Posted by B ..73..180.33 on Feb 24, 2020 at 10:24:44:

In Reply to: is corona virus a biochem weapon? posted by May on Feb 24, 2020 at 09:41:46:

ha haha ha

Tớ nghĩ coronavirus là do Tây Độc Âu Dương Phong ở Bạch Đà Sơn tạo ra từ nọc rắn tu*` tho*`i nha` Ha'n a' !

Và Âu Du*ơng Công Tử là người truyền vào Trung Nguyên lan sang phia' nam sông Hoàng Hà tức Nội Hà !

Ta^y DDo^.c cho*i ddo`n Di? Bi? Chi DDa.o Hoa`n Thi Bi? tha^n ddo' tho^i !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]