Re: thằng scam hôm nọ


Posted by DG ..73..148.244 on Nov 24, 2018 at 11:56:47:

In Reply to: Re: thằng scam hôm nọ posted by Hải Âu on Nov 24, 2018 at 11:00:16:

lâu rùi khong bật tivi lên xem … nhà có 4 cái tivi, má chồng 1 cái, ba chồng 1 cái, the^m 2 cái của DG và hắn mua để ở 2 pḥng … mà hắn xem tivi chứ DG chả có bật tivi xem, xem phim trên tablet cho tiện, đi restroom đem vô tiện lắm hahaha

đàn ong dễ bị scam ba cái electronic
đàn bà dễ bị scam ba cái jewelry

hihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]